தலைப்பு : காதலின் சிகப்பு !!!

 

என் கரம் தீண்டி

சிவக்கும் அவள் கன்னம்! 

என் மேல் உதடு

அவள் கீழ் உதட்டை நனைக்கையில்

வெளிப்படும் நிறமோ சிவப்பு!  

என்னை பார்த்தும் 

பாராதது போல் நடிக்கும்

அவள் மைதீட்டிய கண்கள்!

அதை அப்பட்டமாய் காட்டிக் கொடுக்கும்,

அவள் கண்ணின் நரம்புகள் சிகப்பு!

 

மென்மையான உடல் மறைக்க

உடுத்திடும் சேலையோ சிகப்பு!

அவள் இதழ் சேர்ந்திட வேண்டுமென

துடிக்கும் அத்தனை உதட்டுச்சாயமோ

சிகப்பு !

அவள் மேனி ருசித்திட

அவ்வப்போது திருட்டுத்தனமாய் 

ஊர்ந்து வரும் சிட்டெறும்பும் சிகப்பு! 

 

நான் முத்தமிட இடையூராய் இருக்கும்,

அந்த ஸ்டிக்கர் பொட்டும் சிகப்பு!

கோபமாய் உருமாறுவதில் 

சுட்டெரிக்கும் தீயின் சிகப்பு!

பொய் கோபத்தில்

படபடவென வெடித்துவிட்டு,

ஒரிருசொல் உதிர்த்துவிட்டு,

சாந்தமாகும் அவள் மிளகாயின் சிகப்பு! 

ஊடல் தாண்டி

சமாதானமென,

அவள் விரும்பிய ரோஜா அளித்து,

அது ஒய்யாரமாய் 

கூந்தலில் குடியேறிக் கொன்டு ஆடும் பூவோ சிகப்பு! 

அவள் ஆசை நிறைவேற்ற,

நான் வைத்து விடும் மருதாணியும் சிகப்பு! 

பாத்திரம் விளக்கும் போது,

இன்னிசை இசைக்கும் வளையலும் சிகப்பு!!!

எனக்கு சொந்தமான ஒன்றினை!

அவளுக்கு அளித்த இதயத்தின் நிறமும் சிகப்பு!

என்னுள் நிறைந்த

அவளின்,

நினைவுகளில் ஓடும்

என் குறுதியின்

நிறமும் சிகப்பு!

நானும் அவளும்

வாழ்ந்த வாழ்விற்கு,

பரிசாய்,

பிரசவம் முடிந்த பின்,

அப்பாவெனும் ஸ்தானத்தில், 

நான் உணர்ந்த

பிறந்த குழந்தையின் முதல் ஸ்பரிசமோ சிகப்பு! 

காதலும்! 

சிகப்பும்!