பல நாள் வலிகளின்
பரிசு இது!!
பலியான உயிர்கள் தந்த
பாடம் இது!!

முழுமையில்லை என்றாலும்
முதன்மை இது!!
முற்றுப்புள்ளி வைக்க
முதல் படி இது!!

தொற்றினை ஒழிக்க
தோதாக வந்ததிது!!
தொடர்ந்திடாமல் தடுக்க
தோழனென ஆனதிது!!

ஊசி வடிவில் வந்திட்ட
உயிர்காப்பு இது!!
உலகினை உயர்த்திடவே
உறுதி ஏற்றதிது!!

நிரந்தரம் வரும் வரை
நிம்மதி இது!!
நிராகரிக்காதிருந்தால்
நிவர்த்தி இது!!
அன்புடன்
மஞ்சு