இயற்கையை அழித்திடாமல் இதயத்தைத் தொலைத்திடாமல்
மனிதத்தை மறந்திடாமல்
மனிதநேயம் புதைத்திடாமல்
மனிதா விழித்திடு
மனிதத்தைக் காத்திடு..

அறத்தைப் போற்றிடு
அன்பைத் தூவிடு
அண்டை அயலாருக்கு
ஆறுதலாய் இருந்திடு
அவர் படும் துன்பத்தில்
துணையாகவாவது இரு..

தினப்படி வாழ்வையே
நகர்த்தத் திண்டாடுவோர்க்கு
திடத்தைக் கொடுத்திடு
திண்ணமாய் உதவிடு
விதைக்கும் விதைகள் விருட்சமாய் வளரட்டும்..

விண்முட்டும் மனிதநேயம் வீரியமாய் செழிக்கட்டும்
சாதி மத பேதமின்றி
சகலரையும் போற்றிடுவோம்
சண்டைக்கு இடமின்றி
சத்தியத்தைக் காத்திடுவோம்

~அன்புடன் ஆனந்தி