எழுத்தாலே ஏற்றத்தை
எடுத்துரைத்த எழுச்சிக் கவி-தன்
பழுத்த பகுத்தறிவால் …
பாரதத்தாய் பாதம் தொட்டான்!!

விடுதலை வித்திட்ட..
விந்தைக் கவிஞனவன்
சுடு நீராய் சுட்டெழுந்தான்..
சுதந்திரக் கவிகளாளே!!

பாஞ்சாலி சபதத்தால்..
பாரதம் புகட்டிட்டான்!!
மாஞ்சோலைக் குயிலியவள்..
மனங்கவர் காதல் சொன்னான்!!

கண்ணனைப் பாடியவன்…
களிப்புறச் செய்திட்டான்!!
பெண்ணியமும் போற்றி பல..
பெருமைகள் சேர்த்திட்டான்!!

சாத்திரம் மட்டுமின்றி..
சகலமும் அறிந்தவனாம்!!- புதிய
ஆத்திச் சூடியும் தந்து..
அறிவுரைகள் அளித்திட்டான்!!

முண்டாசுக் கவிஞனை நாம்
முழுதாய்ப் படித்திட்டால்..
கொண்டாடும் அறிவுடனே..
கோடி நன்மை கொண்டிடலாம்!!
அன்புடன்
மஞ்சு